V Olimpiada sportowa

Zaproszenie
– STOWARZYSZENIE OSÓB Z WADĄ SŁUCHU ”CISZA” W GDYNI
– WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY STOWARZYSZENIU OSÓB Z WADĄ SŁUCHU ”CISZA”
– DZIELNICOWY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 W GDYNI
– NIEPOKONANI

MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ NA V OLIMPIADĘ SPORTOWĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB W WIEKU 55+

Olimpiada odbędzie się 19.06.2013 r. Na gdyńskim GOSiRZE
CELE IMPREZY:

* rozpowszechnianie zajęć rekreacyjno – sportowych wśród osób niepełnosprawnych
* możliwość uczestnictwa osób z upośledzeniem umysłowym i/lub ze sprzężonym upośledzeniem aparatu ruchu i umysłowym oraz innym osobom, które z różnych przyczyn nie mogą sprostać przepisom oficjalnych dyscyplin sportowych;
* możliwość uczestnictwa osób w wieku 55+, którzy z racji wieku nie mogą sprostać przepisom oficjalnych dyscyplin sportowych;
* zainteresowanie czynnym uczestnictwem w imprezach rekreacyjnych i sportowych;
* integracja ze środowiskiem lokalnym oraz innymi placówkami pomagającymi osobom niepełnosprawnym i osobom w wieku 55+;