Sztuka Życia otrzymała Wspaniały Wielki prezent świąteczny. Najnowsze i jedyne wydanie „Pana Tadeusza” przetłumaczone na język kaszubski.

Prezent otrzymaliśmy od Wydawnictwa Maszoperia Literacka Sp. z o.o.

http://www.maszoperia.org    maszoperia@poczta.pl