W Gdyni odbył się WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI „ŚPIEWAJ Z NAMI”, który już po raz drugi zorganizował  Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni, przy współpracy z organizacją zrzeszającą osoby niepełnosprawne „Sztuka Życia”, gdzie Kolorowa Orkiestra z WTZ Somonino wystąpiła z piosenką pt. „Chłop z Kaszub”. Piosenka na melodię „Chłop z Mazur”, a słowa zupełnie inne, dostosowane do kaszubskich klimatów, były efektem pracy twórczej uczestników oraz pracowników warsztatów z  Somonina. Festiwal przeznaczony był dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  intelektualnie, która uczęszcza do  placówek kształcenia specjalnego w  województwie pomorskim.  A jego celem – promowanie młodych talentów, kształcenie muzyczne i twórcza wymiana doświadczeń, pokazanie możliwości wokalnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, a także możliwość  prezentacji ulubionych przebojów oraz sprawdzenia samego siebie.

Fot. archiwum prywatne